Ontwerpen

SCHEP is goed in het bedenken en of scherp krijgen van concepten op alle schaalniveau’s in de onbebouwde ruimte. Daarnaast kan SCHEP concepten op het schaalniveau van park en tuin heel goed uitwerken. SCHEP heeft een netwerk dat het bureau in staat stelt deze ontwerpen tot en met uitvoer te begeleiden en te realiseren. Hierbij wordt gewerkt in fases die los van elkaar gehonoreerd kunnen worden. Voor deze fases worden steeds offertes uitgebracht.
Voor stadstuinen tot 1000 vierkante meter wordt over het algemeen geen aparte offerte gemaakt maar verwijs ik naar de prijslijst per vierkante meter op deze site.